viecko

viecko

nedeľa 25. septembra 2011

DOSPELÝ FESTIVAL

Festival Divadelná Nitra okrem dvadsiatych narodenín oslavuje aj dlhoročné pôsobenie na festivalovej scéne. Za ten čas organizácia festivalu čelila rôznym politickým prekážkam, zmene režimu, spoločenským premenám, ale aj problémom so samotným financovaním. Pri tejto príležitosti riaditeľka Darina Kárová v rámci programu Retrospektíva 20 uviedla do života zelený balík dvoch ročeniek festivalu Divadelná Nitra.

Na prezentácii sa zúčastnili aj redaktorky ročeniek Martina Vannayová, Lujza Bakošová, ako aj Elena Kárová, ktorá mala na starosti grafický dizajn ročeniek. Celá publikácia sa skladá z dvoch samostatných knižiek, z ktorých jedna dokumentuje ročníky 1992- 2007 a druhá sa venuje posledným štyrom rokom festivalu Divadelná Nitra. Autori publikácie sa snažili stručne popísať aj dvadsiaty ročník festivalu. V tejto zdokumentovanej histórii sa nachádzajú všetky fakty, čísla a súčasti, ktoré festival Divadelná Nitra tvoria: predovšetkým inscenácie, herci, režiséri, umelecké tímy, organizátori a mnoho ďalších. Taktiež sa tu nachádzajú aj fotografie z predstavení i sprievodného programu.

Súčasťou programu bolo aj rozprávanie Zbigniewa Macheja o krajinách V4 (Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Česko) na festivale Divadelná Nitra. Cieľom krajín V4 je v prvom rade podporovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu aj prostredníctvom Vyšegrádskeho fondu, ktorý vznikol pred desiatimi rokmi pre podporu spolupráce krajín V4. Záber jeho aktivít je teda široký, nezahŕňa len podporu divadelných festivalov, a za ten čas stihol podporiť veľa dobrých programov. So vstupom krajín do Európskej únie sa zmenila a vyvíjala aj politika Vyšegrádskej štvorky. Dnes osobnosti pripravujú program podporujúci spoluprácu na úrovni priamych kontaktov, teda učitelia – divadelníci – diváci, edukačné programy a tiež program, ktorý sa bude venovať divadelnej mobilite. Do popredia však stavajú podporu menších a mnohých aktivít ako veľkých projektov, pretože Vyšegrádsky fond nedokáže podporiť všetky veľké akcie organizované v krajinách V4. Rozprávanie Zbignieva Macheja dokázalo, že aj nemalé projekty, ktoré prilákajú veľké množstvo ľudí, potrebujú podporu, ktorá sa získava veľmi ťažko.

Lucia Holienčinová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára