viecko

viecko

nedeľa 25. septembra 2011

AKO SA KONZERVUJÚ POKLADY

„Čože je to päťdesiatka?“ spieva F. K. Veselý. Pre Divadelný ústav 50 rokov existencie znamená dlhoročnú spoluprácu pri organizácii kvalitných projektov doma i v zahraničí. Táto inštitúcia za tú dobu uchovala v archíve tisíce inscenačných obálok, kompletne dokumentujúcich každú inscenáciu, ktorá okúsila divadelné dosky.

Celou výstavou nás previedla jej kurátorka Anna Grusková, teatrologička a autorka koncepcie. Najprv sme si prezreli časovú priamku s vyznačenými udalosťami a osobami, na ktoré chceli autori. Jednou z dvojice dám bola Gizela Mačugová, vďaka ktorej sa zachovali zvukové a filmové nahrávky z inscenácií, ďalšou Nelly Štúrová, ktorá sa nechala inšpirovať nemeckým divadelníkom Erwinom Piscatorom a zaviedla inscenačné obálky, „konzervujúce“ divadelné makety, scénické a kostýmové návrhy, kritiky, recenzie atď. Kurátorka výstavy spomenula aj pána Stanislava Vrbku, rešpektovaného divadelného kritika. Na časovej osi boli vyznačené aj dôležité udalosti z histórie Divadelného ústavu ako prvý ročník súťaže Dráma 2000, začiatok činnosti Štúdia 12, prezentujúce experimentálnu slovenskú dramatickú tvorbu.

V ďalšej miestnosti stáli tri divadelné kostýmy a naokolo scénografické makety, pričom najstaršia z nich bola z roku 1925 z inscenácie Hamlet. V poslednej časti výstavy na nás číhala armáda bulletinov. Ich nespočetné množstvo Anna Grusková zdôvodnila tým, že medzi nimi sa nachádzajú aj také, ktoré popisovali aj nerealizované premiéry. Pre zaujímavosť nám porozprávala o jedinečnej Rakovského zbierke bulletinov z prelomu 18. a 19. storočia, ktorá zahŕňa bulletiny nielen zo slovenských, ale aj z európskych dosiek.

Výstava ponúka veľa možností, ako spoznať prácu Divadelného ústavu, nahliadnuť do sveta tvorby inscenácií a ich propagácií. Ak chcete nechať na seba dýchnuť jubilejných 50 rokov Divadelného ústavu, navštívte výstavu, ktorá v Nitrianskej galérii potrvá do konca októbra.

Lucia Holienčinová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára